P O Z V Á N K A
Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva na odbornú konferenciu pre špeciálnych pedagógov pod názvom „Diagnostika a inklúzia v praxi slovenského školstva“.
Konferencia sa uskutoční 31. mája (štvrtok) 2018 od 9:00 do 14:30 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava

Program konferencie:

  • 08:30 – 08:50 registrácia účastníkov
  • 08:50 – 09:00 otvorenie konferencie
  • 09:00 – 09:50 Mgr. Bibiána Naďová / EEG biofeedback inštitút Slovensko Komplexná diagnostika a terapia ADHD
  • 09:50 – 10:50 RNDr. Růžena Blažková, CSc. / Masarykova univerzita v Brne Diagnostika a prístupy vo výučbe dyskalkúlie
  • 10:50 – 11:40 Mgr. Svetlana Síthová / Súkromné centrum Mirabilis Komplexná diagnostika vývinových porúch učenia
  • 11:40 – 12:30 obed v reštaurácii Bokovka
  • 12:30 – 13:20 MUDr. Ivan Juráš / Inštitút psychoterapie a socioterapie Ďalšie perspektívy rozvoja poradenstva a prevencie
  • 13:20 – 14:10 PaedDr. Lenka Mazáková, Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP Kompenzačné možnosti informačno-komunikačných technológií pri integrácii žiakov so ŠVVP
  • 14:10 – 14:30 záver konferencie

Počas konferencie zaznejú odborné prednášky a diskusie, v ktorých plánujeme erudovane analyzovať súčasné postupy a trendy používané v špeciálno-pedagogickej diagnostike a následnej inklúzii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí slovenského školstva.

Účasť na konferencii je bezplatná. Zúčastnením bude taktiež preplatené jedlo počas obedovej prestávky.
Registrovať sa môžete na: spec.konferencia.ba@gmail.com
*Počet účastníkov konferencie je z kapacitných dôvodov obmedzený. Uprednostnení budú skôr prihlásení záujemcovia. Tešíme sa na stretnutie s Vami

za organizáciu výboru konferencie
Mgr. Svetlana Síthová
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *