Pred pár dňami sa skončila dvojmesačná verejná diskusia o reformnej koncepcii Učiace sa Slovensko. Ministerstvo školstva však nedokázalo verejnosti vyše 200-stranový dokument zrozumiteľne komunikovať, preto mnohí ani nepostrehli, že nejaká diskusia o vzdelávaní prebehla.

Učiacom sa Slovensku je hlavným reformným leitmotívom posilnenie individuálneho prístupu učiteľov k deťom a začlenenie všetkých detí do vzdelávania tak, aby sa im v učení darilo a aby sa stále zlepšovali.

Na jednej strane triviálna vec, na druhej strane tento jednoduchý cieľ vyvoláva v mnohých otázku: „Ako by to malo vyzerať v praxi?“

Sleduj a uč sa!

Namiesto zbytočného teoretizovania ponúkam skutočný príbeh. Na slovenské pomery je v ňom všetkého tak trochu „príliš“ – príliš veľa problémov, príliš veľa obetovania, príliš dobrý koniec. Keby sme však v našich školách vedeli pre deti urobiť aspoň polovicu z toho, čo dokázali učiteľky v škole Brick Avon v americkom Newarku, mali by naše deti oveľa lepšiu štartovaciu čiaru do života.

ALIF, NEZBEDNÝ FUTBALISTA

Alif opakoval v základnej škole viacero ročníkov. Na neúspechy si časom zvykol a pocity sklamania sa naučil skrývať za masku vtipného darebáka. Učitelia ho preto často počas vyučovania vykázali za dvere, aby ostatných spolužiakov nevyrušoval.

Nikdy nie je neskoro

Keď v septembri 2010 nastúpil Alif po druhýkrát do šiestej triedy, jeho nová učiteľka Bernadette Scottová si okamžite všimla, že veľmi zle číta. Rozhodla sa preto zistiť, prečo sa mu v škole nedarí a predsavzala si, že ho potiahne k lepším výsledkom.

Alifovou silnou stránkou bol šport, vášnivo rád hral futbal. Preto sa s ním Bernadette dohodla, že keď najbližšie zadá žiakom slohovú úlohu, bude môcť písať o svojom obľúbenom športe a ona mu znovu vysvetlí, ako napísať sloh tak, aby mohol dostať lepšiu známku ako päťku. Alif súhlasil a vďaka obľúbenej téme a učiteľkinmu prístupu napísal slohovú prácu lepšie ako kedykoľvek predtým.

Špeciálna pomoc pre „nešpeciálneho“ žiaka

V tom čase pôsobila v škole aj špeciálna pedagogička Kathleen Carlsonová. Práve si dorábala špeciálny vzdelávací kurz alternatívnej výučby čítania. V rámci záverečnej práce si musela nájsť žiaka, ktorý v čítaní zaostával napriek tomu, že u neho nebolo diagnostikované žiadne postihnutie ani porucha, a aplikovať na ňom novú metódu výučby čítania. Riaditeľka školy jej pridelila Alifa, o ktorom sa dozvedela, že potrebuje pomoc nad rámec bežného vyučovania.

Skrytý potenciál

Keď Carlsonová Alifa požiadala, aby jej vlastnými slovami vysvetlil, prečo sa tak často dostáva v škole do problémov, odpovedal: „Vždy ma otrávi, keď nerozumiem tomu, čo sa odo mňa chce. Zato keď ma vyhodia z triedy, tak nikto nezistí, že neviem čítať.“ Carlsonová mala skúsenosť, že žiaci, ktorí majú v škole ťažkosti, obvykle nedokážu rozpoznať podstatu svojich problémov tak ako Alif. Upozornilo ju to na skrytý potenciál, ktorý nedokázal v škole využiť.

Pasca nerovnomerného napredovania

Carlsonová podrobila Alifa sérii testov z čitateľskej a matematickej gramotnosti. Zistila, že šiestakovi  chýbajú základné čitateľské zručnosti, ktoré bežne zvládajú tretiaci. Zato v matematike jeho kompetencie danému ročníku zodpovedali, dokonca boli v niektorých oblastiach mierne nadpriemerné.

Keď je „úväzkom“ všetko, čo skutočne pomáha

Carlsonová začala s Alifom individuálne pracovať každý deň po vyučovaní. Učila ho nielen technike čítania, ale snažila sa prekonať aj jeho pocity frustrácie a beznádeje, ktoré boli preňho tou najväčšou prekážkou v učení sa. Vynaložila obrovské úsilie, aby myslel nie na to, aký veľký kus cesty má pred sebou, ale na to, koľko toho už zvládol.

V januári 2011, teda na konci prvého školského polroka, už dokázal Alif prečítať správne omnoho viac slov ako na jeho začiatku. Stále zaostával v učive o niekoľko ročníkov, ale začal veriť, že sa v čítaní naozaj dokáže zlepšiť.

Sebadôvera zlepšuje výkony v škole aj mimo nej

Aj tréner futbalového družstva si všimol, že sa Alif mení. „Alif bol vždy dobrý hráč, ale často podával nevyvážené výkony a pri niektorých zápasoch strácal nasadenie. Tento školský rok je však pre naše družstvo veľkým prínosom, po ihrisku behá s oveľa väčším nadšením a vidno ho v každej akcii,“ pochválil ho tréner pred Carlsonovou.

Spoluhráči si Alifa zvolili za kapitána futbalového družstva. Pod jeho vedením sa naučili lepšie spolupracovať a prestali sa predvádzať na úkor hry. Aj vďaka tomu sa z nich stal víťazný tím v turnajoch medzi školami.

Na budúcnosti dieťaťa záleží

Alif dostal ponuku hrať futbal za renomovaný juniorský tím. Problém bol, že stále trčal na základnej škole kvôli opakovaniu ročníkov, hoci vzhľadom na svoj vek mal byť už stredoškolák.  Ak by v doučovaní postupoval doterajším tempom, mal šancu dohnať chýbajúce učivo v priebehu ďalšieho školského roka. Pri nástupe na strednú školu by však už bol príliš starý na to, aby mohol hrať ligu za juniorov.

Preto Carlsonová vymyslela plán. V závere školského roka otestovala aktuálnu úroveň Alifových čitateľských kompetencií a výsledky testov poslala na školský úrad na objektívne zhodnotenie. Výsledok bol prekvapujúci. Celková úroveň čitateľskej gramotnosti poskočila u Alifa na úroveň piatej triedy a v niektorých oblastiach sa vyšplhala až na úroveň ôsmaka.

Hľadanie najlepšieho možného riešenia

Školský úrad súhlasil s tým, že Alif postúpi podmienečne na strednú školu, ak v tzv. letnej škole dobehne v matematike učivo ôsmej triedy. To preňho nebol problém. Zároveň musel Alif podpísať so svojou základnou školou zmluvu, v ktorej sa zaväzoval, že bude každý deň sám čítať a v pravidelných intervaloch vypracuje online cvičenia špeciálneho programu výučby čítania. Súčasťou zmluvy bol tiež záväzok, že sa bude na strednej škole správať slušne, nebude mať absencie a každý deň po vyučovaní príde za Carlsonovou na svoju bývalú základnú školu, aby spolu pokračovali v doučovaní.

Koniec ako z rozprávky

Pár dní po podpise zmluvy sa Carlsonová od školského úradu dozvedela, že v rámci nového systému hodnotenia učiteľov naplnila kritérium „vysoko efektívny učiteľ“ a má nárok na výkonnostný jednorazový príplatok vo výške 10 000 dolárov. Z toho 5 000 za to, že dosiahla najlepšie možné ohodnotenie a ďalších 5 000 ako bonus za to, že „potiahla“ k zlepšeniu žiaka, ktorý pochádzal z lokality s vysokým stupňom ohrozenia chudobou a kriminalitou.

„Z tých peňazí mám samozrejme radosť, ale pokrok mojich žiakov, konkrétne Alifa, a to, ako sa mu vďaka zlepšeniu v škole zmenil jeho život, to je pre mňa tá pravá odmena,“ odpovedala Carlsonová na otázku, či ju k pomoci chlapcovi motivovala finančná odmena.

Na záver školského roka mohol Alif napísať spolu s ostatnými spolužiakmi odkaz pre učiteľov do knihy odchádzajúcich absolventov. Jeho odkaz znel:

Nikdy to so žiadnym žiakom nevzdávajte.

Zdroj: Denník N

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *